Poklon bon – uvjeti i korištenje


OPĆI UVJETI POSLOVANJA

u vezi s poklon-bonovima V.B.Z. d.o.o.

Općim uvjetima poslovanja društvo V.B.Z. d.o.o. za izdavaštvo, trgovinu i usluge d. d. iz Zagreba, Dračevička 12, OIB 35632925066 (dalje u tekstu Društvo), utvrđuje prava i obveze u vezi s poklon-bonom koji su obvezujući kako za Društvo tako i za svakog korisnika poklon-bona Društva (dalje u tekstu: poklon-bon). Preuzimanjem poklon-bona korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja.

 

  1. OPĆENITO

Poklon-bon je papirnati dokument koji sadržava serijski broj, a izdaje ga Društvo na temelju plaćanja te ga je, sukladno Općim uvjetima, obvezno i primiti kao sredstvo plaćanja za određenu robu, niže naznačenu, koja se prodaje u poslovnicama Društva.

Izdavatelj poklon-bona za koji se uplaćuju sredstava i koji služi kao sredstvo plaćanja u kunama jest Društvo.

Korisnik poklon-bona jest imatelj poklon-bona, koji se njime koristi kao sredstvom plaćanja u poslovnicama Društva.

 

  1. VRIJEDNOSTI POKLON BON

Poklon-bon izdaje se na iznos od 13,27  (99,98 kn) i 26,54  (199,97 kn).

 

  1. KORIŠTENJE POKLON-BONA

Poklon-bon je sredstvo plaćanja u papirnom obliku te ima jedinstveni identifikacijski, serijski broj. Društvo poklon-bon izdaje kada korisnik uplati sredstva te ga je, u skladu s Općim uvjetima, obvezno prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu određenu Općim uvjetima koja se prodaje u poslovnicama Društva.

Poklon-bonom može se platiti sva roba u prodaji Društva.

Poklon-bon može se koristiti isključivo u poslovnicama Društva u Republici Hrvatskoj i web-knjižari www.vbz.hr.

KORIŠTENJE POKLON-BONA U WEB-KNJIŽARI

Ako se poklon-bon želi iskoristiti putem web-knjižare www.vbz.hr, prethodno je potrebno prijaviti poklon-bon na webshop@vbz.hr. Nakon prijave, korisnik će dobiti mail s kojeg je poslao zahtjev za korištenje poklon-bona, poseban KOD u vrijednosti kupljenog poklon-bona. Korisnik može iskoristiti KOD koji zamjenjuje poklon-bon u web-knjižari tako da prilikom zaključivanja kupnje u ponuđeno polje za unos koda, unese KOD nakon čega će mu se automatski umanjiti ukupan iznos kupovine za iznos navedenog poklon-bona.

Potrebni koraci:

  1. javite se na webshop@vbz.hr radi preuzimanja jedinstvenog KODA
  2. u mailu pošaljite podatke o korisniku poklon-bona i broj poklon-bona
  3. u najkraćem mogućem roku na mail korisnika poklon-bona stići će KOD.

(*NAPOMENA – radno vrijeme help deska je radnim danom od 8 do 16 h)

 

Poklon-bon, nakon što je izdan, postaje sredstvo plaćanja gotovinskom uplatom ili uplatom jednim od elektroničkih sredstava plaćanja koje prima Društvo.

Uplaćeni iznos na preuzetom poklon-bonu zamjena je jednog sredstva plaćanja drugim.

Ukupan uplaćeni iznos na poklon-bonu moguće je iskoristiti isključivo jednokratno. Korisnik poklon-bona ima pravo pri plaćanju koristiti se cijelim iznosom na poklon-bonu.

Poklon-bon mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.

Pri kupnji poklon-bona korisniku se ne odobravaju popusti.

Kupnja poklon-bona nije moguća uz odgodu plaćanja ili obročnom otplatom.

Iznos na poklon-bonu vrijedi 1 (jednu) godinu, od datuma kupnje poklon-bona.

Nije moguće isplaćivanje kamata na kupljeni iznos na poklon-bonu.

Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa ili dijela iznosa s poklon-bona.

 

  1. OBVEZE DRUŠTVA

Obveza Društva kao izdavatelja poklon-bona nastaje u trenutku kada korisnik poklon-bon plati.

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja poklon-bona koja onemogućuju njegovu uporabu, Društvo nije dužno isplatiti odštetu vlasniku ni korisniku poklon-bona. Društvo može odbiti poklon-bon ako utvrdi da je krivotvorena ili da je njegova valjanost istekla ili da je toliko uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

Društvo nije dužno provjeravati identitet donositelja poklon-bona pri njegovu korištenju.

Društvo ne odgovara za gubitak poklon-bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog poklon-bona.

Obveza Društva kao izdavatelja poklon-bona prestaje u trenutku kada ga Društvo prihvati kao sredstvo plaćanja za robu, kada istekne valjanost poklon-bona ili ako postane nevažeći zbog bilo koje od okolnosti iz Općih uvjeta.

Za svaki serijski, jedinstveni broj poklon-bona Društvo u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o svim transakcijama koje su bile obavljene poklon-bonom i koje omogućuju točan pregled stanja i kretanja poklon-bonova.

Baza podataka o transakcijama na poklon-bonu sistemski je zaštićena.

Korisnik uplatom iznosa poklon-bona preuzima Opće uvjete poslovanja poklon-bonom te se smatra da ih prihvaća i da je s njima upoznat.

 

  1. OBVEZE KORISNIKA POKLON-BONA

Korisnik će se poklon-bonom koristiti isključivo u materijalnom obliku i izgledu u kojem ga je preuzeo od Društva.

Korisnik poklon- bona može se njime koristiti samo tako da ga predoči kao sredstvo plaćanja pri kupnji robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa na poklon-bonu, korisnik poklon-bona mora doplatiti razliku.

Pri kupnji robe poklon-bonom minimalni iznos kupnje mora odgovarati iznosu na poklon-bonu, tj. poklon-bonom se ne može koristiti ako je vrijednost kupnje niža od iznosa na poklon-bonu odnosno Društvo ne vraća razliku neiskorištenog poklon-bona.

Pri korištenju poklon-bonom za kupnju robe korisnik trajno predaje poklon-bon Društvu i on se više ne može rabiti.

Korisnik poklon-bon može prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja predajom poklon-bona. Novi korisnik prijenosom prava na poklon-bon stječe sva prava koja je imao prethodni korisnik.

 

  1. OSTALE ODREDBE

Po poklon-bonu nije dopušteno pisati niti s njega išta brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom će se poklon-bon smatrati nevažećim.

Korisnik može odbiti ispunjenje obveze poklon-bona ako utvrdi da je on krivotvoren ili mu je istekla valjanost, odnosno ako je toliko uništen da nije moguće razabrati njegov sadržaj.

 

  1. IZMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja Društvo će korisnika obavijestiti na internetskoj stranici Društva www.vbz.hr. Izmjene stupaju na snagu 14 (četrnaest) dana od objave na navedenoj internetskoj stranici Društva, a smatraju se prihvaćenima ako korisnik u tom roku ne vrati ili ne zamijeni poklon-bon Društva.

Sve sporove nastale u vezi s ovim uvjetima i njihovom valjanosti ugovorne će strane riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada će ugovoriti nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.