V.B.Z. online je internet trgovina sve informacije potvrđuje pismenim putem (na mail), a ne usmenim putem kako ne bi došlo do nesporazuma prilikom komunikacije.

UVJETI PRODAJE

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovdje navodimo sve relevantne podatke o nama, robi i uslugama koje nudimo putem internetske prodaje, te bitnim odredbama ugovornih odnosa koje ćemo vam ponuditi u Ugovoru o prodaji koji ćemo zaključiti sa vama, ukoliko prihvatite našu ponudu i izvršite uplatu traženog iznosa, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o uslugama, Zakona o elektroničkoj trgovini i Zakona o obveznim odnosima.

Narudžbe u web trgovini V.B.Z. online mogu napraviti samo punoljetne osobe.

Podaci o Prodavatelju

1.1. V.B.Z. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i nakladničku djelatnost, uvoz-izvoz, OIB: 35632925066, Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Dračevićka ulica 12, Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:  1-15378 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj).
1.2. V.B.Z. online je naziv intenet trgovine preko koje Prodavatelj nudi robu i usluge kupcima.
WEB adresa trgovine je www.vbz.hr. Adresa za elektroničku poštu je webshop@vbz.hr ; Telefon: 01/6254-664.
1.3 Radno vrijeme blagajne i komercijale je od 09 do 16 sati od ponedjeljka do petka. Komunikacija sa kupcima moguća je 24 sata dnevno putem e-maila.
1.4 Prodavatelj je registriran za prodaju roba i usluga putem interneta.
1.5 IBAN Prodavatelja je HR 65 2340009 1100035125

Ponuda proizvoda i usluga.

Sve robe i usluge koje Prodavatelj nudi navedene su na internet trgovini V.B.Z. online. Informacije o proizvodima ponuđenim na www.vbz.hr su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, unutarnjih uputa proizvoda ili su preuzete iz materijala (brošura, letaka, web stranica) koje je uredio proizvođač, uvoznik ili dobavljač pojedinog proizvoda. Fotografije su preuzete od proizvođača odnosno dobavljača i ne moraju nužno biti identične. Nastojimo pružiti što točnije i detaljnije informacije o pojedinom proizvodu. Zadržavamo pravo pogreške u opisu ili fotografiji pojedinog proizvoda. V.B.Z. d.o.o. zadržava pravo izmjene informacija (uključujući cijene artikala i akcijske ponude) na stranicama bez prethodne najave. Uz svaki proizvod istaknuta je maloprodajna cijena za gotovinsko plaćanje, a za usluge čija cijena ovisi o nekoliko parametara ( kao trošak dostave) cijena se unaprijed utvrđuje i navodi u ponudi kupcu na osnovu definiranih parametara Kupca (npr. njegova adresa). Pod gotovinskim cijenom podrazumijeva se cijena za plaćanje gotovinom na blagajni, kreditnom karticom, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.

 

INFORMACIJE O PROIZVODU – OPISI, SLIKE

Za svaki proizvod nastojimo kupcu čim detaljnije prezentirati izgled i obilježja proizvoda slikama i opisima.
Slike, opise i podatke preuzimamo od proizvođača, zastupnika i /ili uvoznika proizvoda.

VRSTE PLAĆANJA

Robu i usluge moguće je platiti navedenim gotovinskim oblicima plaćanja: gotovinom na blagajni, općom uplatnicom, virmanom, bankovnom doznakom i internet bankarstvom.
Robu i usluge moguće je plaćati i kreditnim karticama Amex, Diners, Visa i Master Card.

PONUDA

Prodavatelj na upit kupca izdaje ponudu u kojoj navodi popis tražene, a raspoložive robe i usluge, rok isporuke i vrijednost ponude za gotovinsko plaćanje. Rok isporuke naveden u ponudi počinje teći od dana primitka sredstava na transakcijski račun, odnosno provedenog plaćanja putem kartica.

PRITUŽBA KUPCA

Kupac može podnijeti pritužbu prodavatelju na e-mail webshop@vbz.hr ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja. Prodavatelj čuva primljene pritužbe i obavezuje se na iste odgovoriti kupcu i postupiti po njima u najkraćem mogućem roku.

UGOVOR O PRODAJI

Na osnovu ove predugovorne obavijesti i izvršenog plaćanja prodavatelj dostavlja kupcu ugovor o prodaji zajedno sa računom za plaćenu robu i usluge. Ugovor se šalje elektroničkom poštom.
Ugovor se smatra zaključenim uplatom kupca cjelokupnog iznosa iz ponude.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Zaključeni Ugovor o prodaji Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ukoliko je temeljem primljene ponude zaključen ugovor za više proizvoda i usluga jednostrani raskid ugovora može raskinuti u cijelosti za sve kupljene proizvode i usluge ili samo za pojedine.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u ovoj rubrici.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe iz plaćene ponude.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu prodavatelj će dostaviti kupcu bez odgađanja.

2. Povrat robe

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka iznad navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Prilikom odustajanja od kupnje, za robu koja je već na putu, troškove slanja snosi kupac.

3. Troškovi povrata robe.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac.

4. Odgovornost Kupca za umanjenje vrijednosti robe

U slučaju jednostranog raskida Ugovora kupac je odgovoran prodavatelju za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Pri tome se prvenstveno misli na umanjenje vrijednosti robe zbog povrata robe bez orginalne ambalaže odnosno uništenja originalne ambalaže, vidljivog habanja ili štete na uređaju nastale zbog korištenja proizvoda na način koji nije usklađen sa primljenim uputama o instalaciji i korištenju uređaja te zbog fizičkog oštečenja. Za uništenu ambalažu Prodavatelj će umanjiti vraćeni iznos za 10 % iznos uplate koju je primio na svoj transakcijski račun za konkretni proizvod, 20 % ukoliko je vidljivo habanje ili nastala šteta na proizvodu njegovim neodgovarajućim korištenjem, a za vidljivo oštećenje proizvoda za postotak razmjeran veličini oštećenja i umanjenja vrijednosti, ali ne manje od 25 % maloprodajne cijene proizvoda.
Navedena umanjenja vraćenih iznosa primljenih uplata ne odnose se na slučajeve kada kupac vraća proizvod jer je utvrdio njegovu neispravnost, a sve u skladu sa deklariranim svojstvima i funkcijama proizvoda , i usklađeno sa pravima kupca navedenim u sa jamstvenoj izjavi.
Kupac je dužan vratiti proizvod najkasnije u roku 14 dana od dana navedenog na pismenom zahtjevu za jednostrani raskid Ugovora.

5. Povrat uplaćenog iznosa na transakcijski račun Prodavatelja

Povrat novca koji je primio na svoj transakcijski račun prodavatelj će izvršiti (umanjen za eventualne navedene postotke) tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što kupac dostavi dokaz da je robu poslalo nazad prodavatelju. Gubitak ili oštećenje robe na transportnom putu do prodavatelja snosi kupac.

 
 

1. Jednostrani raskid Ugovor nije moguć u slučajevima:

1. Kupac ne može tražiti raskid ugovora za naručeni proizvod koji je na temelju njegove specifikacije naručen od proizvođača i /ili uvoznika, a isti se trebao proizvesti (nije standardni proizvod koji proizvođač i /ili uvoznik drže na zalihi – o čemu je Kupac obaviješten od Prodavatelja), a isti je proizveden ili Prodavatelj njegovu proizvodnju više ne može opozvati.
2. Kupac ne može vratiti proizvod i /ili tražiti raskid ugovora ako je proizvod fizički oštetio ili nestručnim rukovanjem, suprotno uputama proizvođača, izazvao funkcionalne štete na proizvodu odnosno njegovo uništenje.
3.Kupac ne može vratiti proizvod i tražiti raskid ugovora ako proizvod predstavlja medij na kojemu je implementiran software ili neka od elektronskih igara, a proizvod više nije u originalnoj neraspakiranoj ambalaži.
4. Kupac ne može tražiti raskid ugovora nakon isteka roka predviđenog ovim uvjetima za raskid ugovora.

2. EU platforma za online rješavanje sporova

Ukoliko se između Prodavatelja i Kupca ne postigne dogovor, svaka strana ima pravo koristiti EU platformu za rješavanje sporova dostupnu na sljedećem linku:
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS): EU platforma

3. Preuzimanje robe

Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan pregledati robu te provjeriti da li je roba isporučena bez fizičkih oštećenja. Potpisom dostavnice kupac se odriče naknadnih reklamacija po ovoj osnovi. Kupac nije dužan preuzeti robu sa fizičkim oštećenjem. U slučaju skrivenih oštećenja (unutar aparata, vanjska oštećenja ispod ambalaže…) kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja. Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se je oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.
Ukoliko proizvod koji kupac naruči sadrži granit, siligranit, staklo, kamen ili sličan lomljiv materijal, OBAVEZAN JE OTVORITI ambalažu proizvoda i uvjeriti se da proizvod nije polupan / potrgan / razbijen / oštećen. Kupac ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja (bilo da se radi o vlastitom preuzimanju proizvoda na skladištu ili dostavi).
Ukoliko kupac primijeti da je proizvod oštećen, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Upozoravamo da se lošom manipulacijom u transportu proizvod može razbiti, a da sama ambalaža ostane neoštećena. Izgled neoštećene ambalaže nije garancija da je dostavljen neoštećen proizvod. Ukoliko kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ukoliko kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku!

4. Odgovornost za materijalne nedostatke i jamstvena izjava

Kupcu jamčimo sva prava koja mu primjenom Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača pripadaju. Za ispravno funkcioniranje proizvoda jamči proizvođač i/ ili uvoznik, a sve u skladu sa jamstvenom izjavom koja je dostavljena uz proizvod. prodavatelj će pružiti kupcu svaku moguću pomoć u osiguravanju njegovih prava koja mu pripadaju po jamstvenoj izjavi i zakonu.

5. Obavještavanje Kupca o tijeku ispunjenja ugovora

Prodavatelj obavještava kupca pismeno (u pravilu elektroničkom poštom) o svakoj fazi realizacije zaključenog Ugovora o prodaji na način da ga obavještava:

 • primljenoj uplati
 • Dostavlja dostavnicu, račun i tekst Ugovora o prodaji koji je usklađen u svim odredbama sa ovom Predugovornom obavijesti a zaključen je sa kupcem njegovom uplatom ponude
 • spremnosti robe za preuzimanje ili isporuku
 • tijeku transportnog puta robe
 • svim naknadnim podrškama i upitima koje traži ili postavlja Kupac u ostvarenju svojih prava

DETALJNIJE INFORMACIJE O UVJETIMA PRODAJE

1. Naručivanje robe

Roba se naručuje elektronskim obrascem Narudžbe u skladu sa uputama Kako kupovati.
Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere robu i potvrdi način plaćanja koji internet trgovina V.B.Z. online omogućuje.
Prodavatelj, po zaprimanju narudžbe, kontaktira kupca i provjerava isporučivost narudžbe i status kupca, dogovara rok isporuke, uvjete dostave i način plaćanja. Nakon što kupac potvrdi, na osnovu konačne Ponude Prodavatelja, svoju narudžbu i izvrši dogovoreno plaćanje, narudžba se smatra konačnom i prodavatelj postupa sa isporukom robe sukladno ugovorenom dogovoru.

2. Cijena robe

Važeća cijena robe za kupca istaknuta je cijena na web stanicama V.B.Z. online na dan provedenog plaćanja (karticom) ili izvršene uplate na žiro račun Prodavatelja, odnosno gotovinske uplate na blagajni Prodavatelja.
Pod provedenim plaćanjem podrazumijeva se dan kada je, nakon potvrde narudžbe kupca i njegove uplate karticom putem WSPay-a, administrator Prodavatelja potvrdio uplatu i tako teretio račun kupca za konačno ugovorenu svotu kupovine.

3. Trošak Dostave robe

Trošak dostave robe plaća kupac u skladu sa obavijestima pod rubrikom Isporuka i dostava istovremeno sa plaćanjem robe, a prema važećem cjeniku dostave objavljenog na internet ponudi V.B.Z. onlinea odnosno angažiranog prijevoznika.

4. Isporuka

Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u skladu s izdanom ponudom kupcu.
Kupac postaje vlasnik robe nakon što u cijelosti izvrši plaćanje robe i troškove dostave te potpiše dokumente o preuzimanju robe.

Robu za Kupca može preuzeti od Prodavača navedena služba (pravna osoba) ili pojedinac i na adresi koju navede Prodavač. Podaci koje Kupac pošalje Prodavatelju e-mailom o službi/pojedincu smatraju se izdanom punomoći Kupca. Ovlaštena služba/pojedinac žigom i potpisom te navođenjem broja identifikacijske isprave preuzimatelja potvrđuju preuzimanje robe na Dostavnici Prodavatelja odnosno prijevoznika.

Kupac/ovlaštenik potpisom potvrđuje količinu preuzeta robe, neoštećenost ambalaže i neoštećenost samog proizvoda, a sve prema tekstu na Dostavnici. Ukoliko preuzimatelj primijeti oštećenja ili manjak robe treba prije potpisa Dostavnice kontaktirati Prodavatelja i tada postupiti prema naputcima Prodavatelja.

Kupac nakon potpisa Dostavnice i /ili drugog otpremnog dokumenta bez primjedbi i u cijelosti preuzima rizik mogućeg oštećenja proizvoda i po toj osnovi ne može Prodavatelju isticati naknadno utvrđena oštećenja osim ako ona nisu takve prirode da se kod raspakiravanja proizvoda kod preuzimanja, normalnom pažnjom ona nisu mogla utvrditi. Tako utvrđena oštećenja Kupac je dužan bez odlaganja prijaviti Prodavatelju, a svakako prije početka korištenja proizvoda i unutar 3 dana od primitka proizvoda.

Ukoliko proizvod koji kupac naruči sadrži granit, siligranit, staklo, kamen ili sličan lomljiv materijal, OBAVEZAN JE OTVORITi ambalažu proizvoda i uvjeriti se da proizvod nije polupan / potrgan / razbijen / oštećen. Kupac ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja (bilo da se radi o vlastitom preuzimanju proizvoda na skladištu ili dostavi).

Ukoliko kupac primijeti da je proizvod oštećen, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.
Upozoravamo da se lošom manipulacijom u transportu proizvod može razbiti, a da sama ambalaža ostane neoštećena. Izgled neoštećene ambalaže nije garancija da je dostavljen neoštećen proizvod. Ukoliko kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, dostavne službe neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaku takvu reklamaciju za naknadno utvrđena oštećenja oni odbacuju kao neosnovanu!
Ukoliko kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno nas je odmah kontaktirati i mi ćemo kupcu osigurati novi proizvod u najbržem mogućem roku.

Za robu koju Prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio Kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na Kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži. Kupac je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Prodavatelja o manjkavoj isporuci, oštećenju ili neizvršenju dostave. Prodavatelj će pružiti svu moguću pomoć Kupcu za ostvarenje njegovog prava naplate štete od njegove angažirane dostavne službe (dostavom dokumentacije o preuzimanju iz koje je vidljiva količina i stanje robe predate na dostavu).

Ukoliko Kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća Prodavatelju. Ukoliko Kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati Prodavatelju, Prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.

U slučaju opravdane reklamacije, a u nemogućnosti isporuke istovrsnog artikla, Prodavatelj će Kupcu ponuditi zamjenski proizvod, a ukoliko ga Kupac ne prihvati prodavatelj će bez odlaganja vratiti cjelokupni primljeni iznos koji je Kupac uplatio Prodavatelju na transakcijski račun ili na blagajni Prodavatelja sve u skladu sa stavkom 4 i 5 točke 6. ovih Uvjeta.

5. Ugovor o prodaji

Prodavatelj i Kupac obostranim prihvatima Narudžbe i Ponude i plaćanja robe u cijelosti od stane Kupca zaključili su Ugovor o prodaji.
U slučaju nesuglasica Prodavatelj i Kupac će prvenstveno nastojati problem riješiti uzajamnim dogovorom i EU Platformom za rješavanje sporova, a ako to neće biti moguće određuje se nadležnost suda u Zagrebu.

6. Garancija za ispravno funkcioniranje uređaja

Prodavatelj uz naručenu robu dostavlja Kupcu i jamstveni list proizvođača odnosno uvoznika koji jamči ispravno funkcioniranje uređaja ako se koristi u skladu sa uputama i karakteristikama uređaja te rok u kojem osigurava servisiranje i prodaju zamjenskih djelova. Ukoliko kod stavljanja uređaja u funkciju Kupac utvrdi da isti ne funkcionira na propisni način dužan je o tome odmah obavijestiti Prodavatelja koji će bez odlaganja osigurati kod ovlaštenog servisa (u skladu sa jamstvenim uvjetima) provjeru ispravnosti uređaja i otklanjanje smetnji. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi grešku koju ne može 6. otkloniti ili koja traži zahvat na uređaju koji Kupac ne želi prihvatiti, Prodavatelj će dogovoriti sa proizvođačem / uvoznikom zamjenu uređaja novim.
Troškovi transporta uređaja priznaju se Kupcu u skladu sa Jamstvenim uvjetima. Pojedini proizvođači i uvoznici svoje Garantne/Jamstvene izjave stavljaju unutar ambalaže ili samog proizvoda koji zatim pečate ili pakiraju tzv. „Blister pakiranjem“. Za ove proizvode Prodavatelj ne ovjerava garancije/jamstvene listove prije isporuke robe, ali oni vrijede uz predočenje ovjerenog Računa Koji je Kupac primio od Prodavatelja. Kupac može Prodavatelju dostavit neovjerenu jamstvenu izjavu i ista će biti ovjerena i vraćena Kupcu bez odlaganja.
Ovjereni jamstveni list i original računa Prodavatelja Kupac je obavezan čuvati jer temeljem njih ostvaruje svoja prava.

7. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Prodavatelj se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Kupca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Prodavatelj će informirati kupca o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito davati kupcu mogućnost izbora o upotrebi njegovih podataka uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo  čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Svi podaci su strogo čuvani i zaštićeni od zlouporabe.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice VBZ.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama Internet stranice VBZ.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja VBZ-a.
VBZ d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice VBZ.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade VBZ d.o.o. Zagreb, Velikopoljska 12, 10010 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu VBZ) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice VBZ (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama VBZ (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke VBZ d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu szzp@vbz.hr
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici VBZ od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama VBZ, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje VBZ putem Internet stranice VBZ.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca VBZ Internet stranice, VBZ d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.
Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama VBZ Internet stranice, VBZ d.o.o. će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu VBZ, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i VBZ stranicama koje su vam prikazane. VBZ preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice VBZ. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu VBZ prikuplja i obrađuje osobne podatke?

VBZ prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice VBZ.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici VBZ, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

VBZ prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti VBZ Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice VBZ nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici VBZ, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac klikom na prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici VBZ daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szzp@vbz.hr

S kojim primateljima VBZ dijeli osobne podatke?

VBZ neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
VBZ će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
3. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada VBZ koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.
4. Pružateljem uluge održavanja ERP i CRM rješenja s kojima ima trajni ugovor te u svrhu redovitog ili vanrednog održavanja, a sve u svrhu realizacije usluge Kupcu.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

VBZ u trenutku plaćanja na Internet stranici VBZ, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9 ,10110 Zagreb, Hrvatska (HT Pay Way), pružatelja usluge procesiranja i naplate (kreditnih ili debitnih ) kartica, ugovornog partnera VBZ i Izvršitelja obrade osobnih podataka. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod WSPay – Web studio d.o.o. Ćićarijska 10, 51000 Rijeka koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

VBZ ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane WSPay – Web studio d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. VBZ d.o.o. stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

VBZ pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice VBZ na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. VBZ pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s VBZ. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od VBZ cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: szzp@vbz.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szzp@vbz.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od VBZ putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szzp@vbz.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szzp@vbz.hr Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i VBZ odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka VBZ uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako VBZ provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice VBZ te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. VBZ se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, VBZ može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na VBZ Internet stranici. Zato VBZ poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu VBZ.hr Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici VBZ.hr Nastavak uporabe Internetske stranice VBZ od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na VBZ Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica VBZ funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

 • Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. VBZ.hr koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete VBZ.hr.
 • Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.
 • Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
  Ovi kolačići nisu postavljeni od strane VBZ.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na VBZ Internet stranici.