V.B.Z. provodi projekt sufinanciran iz EU fondova

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Optimizacija i integracija poslovnih procesa VBZ IKT tehnologijama
Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2019. – 15.07.2020.
Naziv korisnika: V.B.Z. d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 788.256,25 kn
EU sufinanciranje projekta: 409.893,25 kn

Projektom Optimizacija i integracija poslovnih procesa VBZ IKT tehnologijama uvodi se WMS i sustav upravljanja proizvodnjom. Implementacija WMS sustava doprinijeti će bržim, točnijim i pouzdanijim isporukama roba sa centralnog skladišta. Ticketing platforma/sustav i na njoj razvijeno production manager programsko rješenje sustavi su koji će omogućiti našoj glavnoj djelatnosti – proizvodnji knjiga da bude učinkovitija. Integracija novih programskih rješenja će unaprijediti sve poslovne procese i funkcije u poduzeću i podići konkurentnost osiguravajući dalji razvoj i održivost poslovanja uz otvaranja novih radnih mjesta. Optimizirani i integrirani poslovni sustav će i rasteretiti djelatnike poduzeća. Ciljane skupine su zaposlenici poduzeća kojima će se olakšati i ubrzati rad, te kupci i dobavljači za koje će se podići razina poslovne suradnje te brzina i kvaliteta pruženih usluga.

Provedbom projektnih aktivnosti Nabava i uvođenje WMS i potrebne opreme te Nabava i uvođenje sustava za upravljanje proizvodnjom ostvariti će se željeni rezultati kojima će se postići cilj projekta: Povećana konkurentnost i učinkovitost poslovanja optimizacijom poslovnih procesa V.B.Z.-a uvedenim WMS i sustavom upravljanja proizvodnjom.

Kontakt za informacije: mladen.zatezalo@vbz.hr